Home

"The greatest thing a human soul ever does in this world
is to see something and tell what it saw in a plain way”
John Ruskin, Modern Painters, 1843

 

Eerstvolgend in mijn agenda

Rijksmuseum Twenthe, Enschede
Schilderen in de buitenlucht in de 19e eeuw
Dinsdag 12 maart 2024
, 14:00 uur
Parijs
Kunstreis Parijs, met Trouw
Donderdag 23 mei 2024
t/m Zondag 26 mei 2024