Home

"The greatest thing a human soul ever does in this world
is to see something and tell what it saw in a plain way”
John Ruskin, Modern Painters, 1843

 

Eerstvolgend in mijn agenda

Hengelo
Jugendstil/Art Nouveau
Woensdag 9 november 2022
, 19:30 uur
ONLINE
Online, Jaaropleiding Kunstgeschiedenis
Maandag 19 september 2022
t/m Maandag 18 september 2023
Nice en Genua
the Golden Age of Travel, Nice -Genua, NRC reis
Maandag 17 oktober 2022
t/m Maandag 24 oktober 2022